Wytwarzanie oprogramowania w SCRUM

Jak wytwarzamy oprogramowanie

Realizacja projektów w Webcodeo opiera się na sprawdzonej i popularnej metodologii zwinnej SCRUM.
Dzięki temu podejściu jesteśmy w stanie wytwarzać oprogramowanie przyrostowo, co przekłada się na szybkość i jakość tworzonych rozwiązań.
Każda iteracja zwana "sprintem" trwa w zależności od potrzeby od 2 do 4 tygodni, a rezultatem jest dostarczenie kolejnego "kawała" funkcjonalności dla klienta.
W związku z tym zleceniodawca może na bieżąco śledzić postępy prac, a w przypadku zmiany wymagań nasz zespół deweloperski jest w stanie możliwie szybko reagować na zmiany w wymaganiach klienta.
Poniższy diagram obrazuje w jaki sposób wygląda realizacja projektu przy zastosowaniu SCRUM'a.


Scrum workflow

Najważniejszym etapem przed rozpoczęciem prac programistycznych jest zebranie listy wymagań klienta, na podstawie których tworzone są tzw. "user stories". Każde z "user stories" opisuje konkretną cechę systemu.
Klient określa proritety dla zdefiniowanych "user stories", dzięki czemu najpierw realizowane są najbardziej istotne elementy tworzonego systemu.
Nasz zespół ze zdefiniowanych cech systemu tworzy rejestr wymagań w postaci opisów konkretnych zadań, które będą realizowane w cyklicznych "sprintach".

Share this article: